เนื้อเพลง ความทรงจำ – แอม

+1
0
  

เพลง : ความทรงจำ

ศิลปิน : แอม

เนื้อเพลง :

บางคราวยังเหมือนว่าเธออยู่ตรงนี้

เรื่องราวที่ดีก็ยังฝังใจ

บางความทรงจำเก่าๆ

ก็ยังงดงามไม่คลาย

กระจ่างอยู่ข้างใน เมื่อไรที่คิดขึ้นมา

บางทียังคิดว่าเธออยู่ที่ไหน

แล้วเคยหรือไม่ที่คิดเหมือนกัน

คิดถึงเรื่องราวเก่าๆ

แล้วยังทบทวนถึงมัน

สิ่งที่ดีกับคืนและวันของฉันและเธอ

* และยังคงยิ้ม ยิ้มทั้งน้ำตา

ที่ผ่านไปแล้วไม่หวนคืนมาก็ไม่เสียดาย

แค่เพียงคิดถึงว่าเคยได้มี

บางครั้งก็ยังชื่นใจ

แม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำ

อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆ

ถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจ

ถึงแม้ว่าเราจะห่าง

แยกคนละทางที่ไป

ก็เป็นเพียงแค่ความสุขใจ

เมื่อคิดถึงเธอ

(*)

อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆ

ถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจ

มีเพียงบางครั้ง

ที่อาจจะยังสงสัย

ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหม

ที่คิดเหมือนกัน

ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหม

ที่คิดเหมือนกัน

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง เย้ยฟ้าท้าดิน – ดัง พันกร

0
0
  

เพลง : เย้ยฟ้าท้าดิน

ศิลปิน : ดัง พันกร

เนื้อเพลง :

ฟ้า….หัวเราะเยาะข้า ชะตาหรือ

ดินนั้นถือ อภิสิทธิ์ ชีวิต ข้า

พรหมลิขิต ขีด เส้น เกณฑ์ชะตา

ฟ้า อินทร์ พรหม ยมพญา ข้า หรือเกรง

ฟ้า หัวเราะ เยาะเย้ย เหวยเหวยฟ้า

พสุธา อย่าครวญว่า ข้า ข่มเหง

เย้ย ทั้งฟ้า ท้าทั้งดิน สิ้น ยำเกรง

หรือใคร เก่ง เกิน ข้า ฟ้า ดินกลัว

ข้า ขอ ลิขิต ชีวิตข้าเอง ไม่เกรง ดิน ฟ้า

อีก พื้นพสุธา พญายม พรหมอินทร์ ทั่ว

ข้า กระทำ แต่กรรมดี มีหรือจะกลัว

มิใช่ใจชั่ว ลืม ตัว หลง ลำพอง

อัน สวรรค์ อยู่ในอก นรก นั่น หรือ

ข้า ก็ถือ อยู่ในใจ ไม่ หม่น หมอง

ละ การ ทำ ชั่ว ควรหรือจะกลัว นรก มั่นปอง

หาก ทำดี ฟ้าดินต้อง คุ้ม ครอง เอย

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง bad boy – Bob Marley

0
0
  

เพลง : bad boy

ศิลปิน : Bob Marley

เนื้อเพลง :

UH !Bad boys watcha gon,watcha gon,watcha gonna do?

When they sudedongdong come for you?

Let me! Whatcha wanna do? When they come for you?

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?

When they come for you?Bad boys bad boys whatcha gonna do?

Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?

When you were eight and you had bad dreams you go to school

And that’s the golden rule,So why are you acting like a bloody fool

If you get hot then you must get cool!

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?

When they come for you?Bad boys bad boys whatcha gonna do?

Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?

You chuck it down thas one,

You chuck it down thit one,

You chuck it down ya mother,

And ya chuck it down ya father,

Ya chuck it down a brother,

And ya chuck it down ya siter,

You chuck it down that one and you chuck it down Me!

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?

When they come for you?Bad boys bad boys whatcha gonna do?

Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?

Nobody hit ya over Break,

Pleas stop acting over Break,

No soldier man will give ya a break,

Then Your eyes would give you wits Hhh!

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?

When they come for you?Bad boys bad boys whatcha gonna do?

Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?(When they come for you?)

Why did you have to act so mean?

Don’t you know you’re a human being?

Born of a mother with the love of a father,

Reflexion comes and reflexion goes,

I know sometime you wanna let go

hehehe i know sometime you wanna let go

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?

When they co

TAGS:

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง But I love you – BigBang

0
0
  

เพลง : But I love you

ศิลปิน : BigBang

เนื้อเพลง :

(เว คึ เรท ซึล กา.. เว คึ เรท ซึล กา..

ซา รัง.. อุท กี จี มัล รา คึ เร)

Ye.. ซึ ดา ซึน ซุล กวา

And I นอ เตม เม กึน นอท ตอน ทัม เบ

ดา ชี นอ เตม เม มุล โก Goes out to you

มัน รัน มา ดี ออบ ชิ ตอ นา กัน คึ เด ยอ

จี กึม มี โน เร ทึล รี ชี นา โย

[Verse 1] นี กา ออบ ชี มัท นึน วี โร อึน อา ชิม

คึ เด ตอ นัน ฮู เน มัม ซก จี โด เอ นา ชิม

พัน นึน คิล รึล ริล รอท ซอ เน ซัล รึล ดา มัง ชิน

อา มู จุน บี โด โมท ทัน เน เก ซอ มอล รี โด มัง ชิน

นา เอ บี นอ ซึ นอล มี วอ ฮา รยอ โก นัน ชี เก บิล รอท ซอ

นอ มู ออก กุล เฮ ซอ เน จา ชิน นี นอ มู นา ฮัน ชิม เฮ ซอ

เน มัล ทู เฮง ดง กอล รึม กอล รี

ฮา นา กา จี โด เบ ดเวน นอล ดัล มึน ซึบ กวัน ดึล รี นัล กวี รบ ฮยอ

อิท จี อัน นา ออ ตอ เก อิท ซึล กา นา

เน โม ดึน ชู ออก เก ชอท เพ จี เอ เน กา อิท จัน นา

แซง งิล พา ดัท กา กิบ พึน ซา รัง เง จอล บยอก นอม มอ ชอท

ชิล ยอน เน อา พึม มึล เน เก จุน ชอท บอน เจ ยอ จา จัน นา

นา มิ ชิน ชอก เฮ ซึล พอ โด อุท ซอ โบล เร

ทอง บิน เน มัม พา รา จี อัน นา We just too late

Uh.. เน กอ รา มยอน เน มัม เด โร ฮัล กอ รา มยอ

อี เก เน ซา รัง บัง ชิก เอ โช เอ ชี จัก กึล มัล รัท ตอ รา มยอน Ye..

นอ วา ฮัน ชี กัน นึน นอ มู นา ฮิม ดึล รอท ซอ

เมน นัล จอน อวา กี มัน บุล ดึล โก นา นึน นอล คี ดา รยอท นึน เด

ฮัง ซัง นอน อา มู รอน จัล โมท ทา นา ออบ ซอ

มี อน ฮา ดา โก มัล รา โก ซอ

นา รึล พี ฮา โก คึ เด รน กา บอ รยอท ซอ

[Hook]

But I love you girl เน กา อิท ซอ จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ

But I love you girl เน กา จับ บา จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ

But I love you girl มัล ฮา จี อัน นา โด

ซอ ทุน เน มัม เจ บัล โน จี มัล รา จวอ โย Ma girl

[Verse 2] เน นุน เนน คึ จอ เย ปึ กี มัน เน

นอ มู ปา จี จี นึน มัล รัน ชิน กู เอ มัล เร

อิล ดัน ฮวา บู ทอ เน คึ เอ นึน ดา รึ ดา โก

นู กู โบ ดา ชอก ฮา โก ซุน ซู ฮัน คึ รอน อา อี รา โก

Uh ซา… ฮา นี จอง มัล โร โจ ฮา เฮ นอล

อุ ริน บยอน ชี มัล จา เฮง บก คา เก เฮ จุล เก นอน

เน กยอท เท มอ มุล รอ ชี กัน นี ดอ ฮึล รอ

อิล รี นยอน จี นา โก นา มยอน More better that this year

ฮิม ดึล รอ จี ชยอ โบ ยา เน มก โซ รี กา

กี เดล กท ชี พิล โย เฮ คี เด เจ บัล

นา อัน โบ ยอ เว นอ โฮน จา ซึ รอ จยอ

โค เกล จอ ออ กา ซึม มี จิท จอ จา โก มู นอ จยอ

อู รี ชอ อึม มัน นัท ซึล เตน โจ ฮัท นึน เด

ซอ โร โบ โก มัน นิท ซอ โด เฮง บก เฮท นึน เด

ซา ชิล อา จิก โด นัน คึ เร กึน เด เว นอ นึน อัน คึ เร

โย จึม นอล โบ มยอน เย จอน คึ นึ กิม มี เน เกน ออบ นึน เด Ye

นอ วา ฮัน ชู ออก กึน นอ มู นา โก ดัล พัท ซอ

มุล รน เน จัล โมท ชี เกท จี อี รอ เค วี โร ฮา เกท จี

เซ วอล รี กา มยอน นี กี ออก โด ยอน กี ชอ รอม จอ มอล รี

นัล รา กา เซ ซา รัง งี เน เก โด ชัท จา โอล รอน จี

[Hook]

But I love you girl นอ รึล อุท เก เฮ จู โก ชิบ พอ

But I love you girl เน นุน มุล ดัก กา จู โก ชิบ พอ

But I love you girl Nothing anymore

ตอ นัน คึ เด มัม ดเว โทล รี ซู ออบ นึน กอล I know girl

[Bridge]

มา จี มัก คึ เด ออล กึล โบ โก ชิบ พอ ซอ

จอน ฮวา เฮ กึท กา จี อา มู เด ดับ นอ จี มัน

Oh เว นา รึล พี ฮา นึน จี เน เก มัล เร จวอ โย Girl

อา จิก โด นัน เจ จา รี เอ โย

[Hook]

But I love you girl เน กา อิท ซอ จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ

But I love you girl เน กา จับ บา จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ

But I love you girl มัล ฮา จี อัน นา โด

ซอ ทุน เน มัม เจ บัล โน จี มัล รา จวอ โย

But I love you girl นอ รึล อุท เก เฮ จู โก ชิบ พอ

But I love you girl เน นุน มุล ดัก กา จู โก ชิบ พอ

But I love you girl Nothing anymore

ตอ นัน คึ เด มัม ดเว โทล รี ซู ออบ นึน กอล I know girl

ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น ความรัก? อย่าแกล้งหลอกตัวเองแบบนั้น

ye กับเหล้าขมๆ and i ฉันที่เคยเลิกบุหรี่เพราะเธอ กลับมาสูบมันอีกครั้ง goes out to you

จากฉันไปโดยปราศจากคำพูดแม้แต่คำเดียว เธอ .. ตอนนี้ได้ยินเพลงนี้มั้ย

เช้าอันโดดเดี่ยวที่ปราศจากเธอ ตั้งแต่ที่เธอจากไป เข็มทิศภายในหัวใจของฉัน

ฉันหลงทาง ชีวิตของฉันพังลง เธอจากฉันไปโดยที่ฉันไม่สามารถเตรียมตัว

Venus ของฉัน พยายามที่จะเกลียดเธอ ฉันภาวนาต่อพระเจ้าเพราะมันไม่ยุติธรรมเลย

ตัวตนของฉันช่างน่าสงสาร คำพูด พฤติกรรม จนกระทั่งการเดินของฉันโดนเนรเทศ นิสัยทั้งหมดที่คล้ายเธอทำให้ฉันทุกข์ใจ

ฉันจะไม่ลืม ฉันจะลืมได้ยังไง ในความทรงจำหน้าแรกทั้งหมดของฉันมีเพียงเธอ

วันเกิด,มหาสมุทร, ปีนข้ามความรักที่ดิ่งลึก ความเจ็บปวดของการอกหัก เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่มอบให้กับฉัน

ฉันเหมือนกับคนบ้า ทั้งๆ ที่เจ็บปวดแต่ก็ยังพยายามจะยิ้ม ฉันไม่ต้องการหัวใจที่ว่างเปล่าของเธอ we just too late

uh เธอบอกว่ามันเป็นของเธอ หัวใจของเธอจะทำยังไงก้ได้ นี่หรอความรักของเธอ? ถ้าพวกเรายังไม่ได้แม้แต่เริ่มต้น ye

ช่วงเวลาที่อยู่กับเธอมันช่างยากลำบาก ทุกวันที่คุยโทรศัพท์กับเธอ ฉันต้องเป็นฝ่ายรอ

เธอไม่เคยผิดทุกครั้ง เธอกล่าวคำขอโทษ หลบหน้าฉัน แล้วสุดท้ายก็จากไป

but i love you girl อยากจะมีเธออยู่ตรงนี้

but i love you girl อยากจับเธอเอาไว้

but i love you girl แม้ว่าเธอจะไม่เคยพูดมันออกมา

ได้โปรดอย่าปล่อยหัวใจที่น่าสงสารของฉันทิ้งไป ma girl

ในดวงตาของฉัน เธอสวยขึ้นเรื่อยๆ คำพูดของเพื่อนๆ ที่บอกฉันว่าอย่าตกหลุมรักเธอมากเกินไป

ฉันเถียงว่าเธอหน่ะแตกต่าง เธอใจดีและบริสุทธิ์กว่าใครๆ

uh … ไม่สิ ฉันชอบเธอจริงๆ อย่าให้มันเปลี่ยนแปลง ฉันจะทำให้เธอมีความสุข

หยุดอยู่ข้างๆ ฉัน วันเวลาผ่านไป 1,2 ปี more better than this year

เธอดูเหนื่อย เสียงของเธอต้องการที่พักพิง ได้โปรดพักซะ

มองไม่เห็นฉันหรือ ทำไมเธอถึงได้ล้มลงตัวคนเดียว หัวใจฉีกขาดและพังทลาย

ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกมันดีเหลือเกิน มีความสุขเพียงแค่ได้จ้องมองกัน

จริงๆ แล้ว ฉันยังคงรู้สึกแบบนั้นแต่ทำไมเธอถึงไม่รู้สึก

ช่วงนี้ถ้าได้มองเธอ ความรู้สึกในตอนนั้นมันไม่เหลืออยู่แล้ว ye

ความทรงจำเดียวระหว่างเธอนั้นสูญสิ้น บางทีมันก็เป็นความผิดของฉันเองที่ทำให้ฉันเสียใจแบบนี้

ถ้าเวลาผ่านไป ความทรงจำนี้คงลอยจากฉันไปไกลเหมือนดั่งควัน ความรักครั้งใหม่คงเข้ามาค้นหาฉัน

but i love you girl ฉันอยากทำให้เธอยิ้ม

but i love you girl ฉันอยากจะเช็ดน้ำตาของเธอ

but i love you girl nothing anymore

หัวใจที่จากไปของเธอทำให้ฉันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ i know girl

อยากจะมองใบหน้าของเธออีกสักครั้ง โทรไปหาเธอแต่เธอก็ไม่ตอบอะไรเลย

oh ทำไมเธอถึงหลบฉัน บอกฉันที girl ฉันยังคงอยู่ ณ ที่แห่งเดิม

but i love you girl อยากจะมีเธออยู่ตรงนี้

but i love you girl อยากจับเธอเอาไว้

but i love you girl แม้ว่าเธอจะไม่เคยพูดมันออกมา

ได้โปรดอย่าปล่อยหัวใจที่น่าสงสารของฉันทิ้งไป ma girl

but i love you girl ฉันอยากทำให้เธอยิ้ม

but i love you girl ฉันอยากจะเช็ดน้ำตาของเธอ

but i love you girl nothing anymore

หัวใจที่จากไปของเธอทำให้ฉันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ i know girl

TAGS:

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง จะมีไหม – Moon

0
0
  

เพลง : จะมีไหม

ศิลปิน : Moon

เนื้อเพลง :

ในวันที่มันเดียวดาย มองไปเห็นผู้คน

เดินชนเดินวนกันไป ในทุกๆวัน

มองดูผู้คนเดินเคียง บางคนเดินคล้องแขนกัน

เห็นรักมากมาย

วันเงียบเหงา ในวันที่มีแต่เรา

ไม่เหมือนอย่างเขา ก็เราไม่มีใคร

จะมีไหมวันที่เจอใครสักคน

คนที่เขามีรัก ให้ฉันรัก รักจนหมดใจ

จะมีไหมสักวันจะเจอใช่ไหม

คนที่ให้ฉันรัก เขาอยู่ไหน

เขาเป็นใคร เมื่อไรจะเจอ

ในวันที่มันเดียวดาย ใจกลับไม่เงียบงัน

โดดเดี่ยวอยู่ในคืนวัน ฉันได้ยินอยู่

เพลงแห่งความเหงาในใจ จะมีใครไหมที่รู้

ได้ยินเหมือนกัน

วันเงียบเหงา ในวันที่มีแต่เรา

ไม่เหมือนอย่างเขา ก็เราไม่มีใคร

จะมีไหมวันที่เจอใครสักคน

คนที่เขามีรัก ให้ฉันรัก รักจนหมดใจ

จะมีไหมสักวันจะเจอใช่ไหม

คนที่ให้ฉันรัก เขาอยู่ไหน

เขาเป็นใคร เมื่อไรจะเจอ

เวลายังเดินอย่างช้าๆ ค่อยๆเดินไป

จนกว่าจะเจอ จะได้พบ พบใคร

จะมีไหมวันที่เจอใครสักคน

คนที่เขามีรัก ให้ฉันรัก รักจนหมดใจ

จะมีไหมสักวันจะเจอใช่ไหม

คนที่ให้ฉันรัก เขาอยู่ไหน

เขาเป็นใคร เมื่อไรจะเจอ

TAGS:

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง ทางของฉันฝันของเธอ – bodyslam

0
0
  

เพลง : ทางของฉันฝันของเธอ

ศิลปิน : bodyslam

เนื้อเพลง :

คนอย่างฉัน มันอาจไม่ใช่ผู้ชายในฝัน

ไม่มีอะไรเลิศเลออย่างนั้น คงเทียบกับใครไม่ได้

และเท่าที่พอจะมี คือเป็นคนดีให้เธออย่างนี้

ทางเดินของฉันทุกก้าวที่มี จะมีเพื่อฝันของเธอ

วันนี้ วันไหน อยากให้เธอมั่นใจ ว่าไม่ว่าเธอ

ฝันอย่างนั้น แม้มันจะไกลสุดไกล เท่าไร

ฉันขอยืนยันให้เธอ รู้เอาไว้ (ทุกที่เราจะเดินไปด้วยกัน)

(ทุกที่เราจะมีกันเรื่อยไป เธอไม่ต้องกังวล)

ทุกเรื่องที่เธอจะทำ ทุกอย่างที่เธอต้องการจะเป็น

ไม่ว่าปลายทางนั้น มองไม่เห็น

ก็ทางที่ฝัน จะเห็นฉันคนนี้ ที่เดินข้างเธอ

วันนี้ วันไหน อยากให้เธอมั่นใจ ว่าไม่ว่าเธอ

ฝันอย่างนั้น แม้มันจะไกลสุดไกล เท่าไร

ฉันขอยืนยันให้เธอ รู้เอาไว้ (ทุกที่เราจะเดินไปด้วยกัน)

(ทุกที่เราจะมีกันเรื่อยไป เธอไม่ต้องกังวล)

วันนี้ วันไหน ฉันขอให้เธอโปรดจงมั่นใจ

ถึงแม้เธอไม่มีใคร ให้รู้ไม่ว่าเธอ

ฝันอย่างนั้น แม้มันจะไกลสุดไกล เท่าไร

ฉันขอยืนยันให้เธอ รู้เอาไว้ (ทุกที่เราจะเดินไปด้วยกัน)

(ทุกที่เราจะมีกันเรื่อยไป เธอไม่ต้องกังวล)

ฝันที่เธอจะทำ ทางที่ฉันจะไป ถึงยากเย็นเท่าไร เราก็เดินไปด้วยกัน

ฝันที่เธอจะทำ ทางที่ฉันจะไป ขอให้เธอมั่นใจ เพื่อจุดหมายเดียวกัน

ไม่มีอะไรให้เธอมากกว่านี้ เท่าที่ทำให้ดี แค่นี้ฉันก็สุขใจ

TAGS:

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง ไม่มีเธอวันนั้น ไม่มีฉันวันนี้ – D2B

0
0
  

เพลง : ไม่มีเธอวันนั้น ไม่มีฉันวันนี้

ศิลปิน : D2B

เนื้อเพลง :

D2B ไม่มีเธอวันนั้น…ไม่มีฉันวันนี้ LYRICS

อยากให้ฟังบางคำจากความรู้สึก ส่วนลึกที่ไม่เคยพูดไป

ให้รู้ว่าใครคนหนึ่งมีความซาบซึ้งสักเท่าไร กับความรัก กำลังใจ ที่เธอส่งให้ฉัน

กับเส้นทางยาวไกลจะไปถึงฝั่ง กี่ครั้งที่ต้องไหวหวั่น

แต่เธอก็อยู่ไม่ห่าง อยู่เติมความหวังข้างๆกัน ทำให้ฉันยังเข้มแข็งและมีแรงใจ

อยากให้เธอรู้จริงๆ รักเธอจริงๆ ให้เธอเป็นยิ่งกว่าคนสำคัญ

หากไม่มีเธอวันนั้น ฉันก็คงไม่มีวันนี้

สิ่งที่ฉันเป็น สิ่งที่ฉันมีตรงนี้ ฉันรู้ดีว่าฉันได้จากใคร

ทั้งหัวใจคนคนนี้ แม้มันพอจะมีความหมาย

อยากบอกเธอด้วยคำจริงจัง

บอกด้วยความจริงใจ ว่านับจากนาทีนี้ตลอดไป ฉันจะรักเธอ

กับเส้นทางยาวไกลจะไปถึงฝั่ง กี่ครั้งที่ต้องไหวหวั่น

แต่เธอก็อยู่ไม่ห่าง อยู่เติมความหวังข้างๆกัน ทำให้ฉันยังเข้มแข็งและมีแรงใจ

อยากให้เธอรู้จริงๆ รักเธอจริงๆ ให้เธอเป็นยิ่งกว่าคนสำคัญ

หากไม่มีเธอวันนั้น ฉันก็คงไม่มีวันนี้

สิ่งที่ฉันเป็น สิ่งที่ฉันมีตรงนี้ ฉันรู้ดีว่าฉันได้จากใคร

ทั้งหัวใจคนคนนี้ แม้มันพอจะมีความหมาย

อยากบอกเธอด้วยคำจริงจัง

บอกด้วยความจริงใจ ว่านับจากนาทีนี้ตลอดไป ฉันจะรักเธอ

หากไม่มีเธอวันนั้น ฉันก็คงไม่มีวันนี้

สิ่งที่ฉันเป็น สิ่งที่ฉันมีตรงนี้ ฉันรู้ดีว่าฉันได้จากใคร

ทั้งหัวใจคนคนนี้ แม้มันพอจะมีความหมาย

อยากบอกเธอด้วยคำจริงจัง

บอกด้วยความจริงใจ ว่านับจากนาทีนี้ตลอดไป ฉันจะรักเธอ

TAGS:

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง หมดเวลา – etc.

0
0
  

เพลง : หมดเวลา

ศิลปิน : etc.

เนื้อเพลง :

ยอมให้เธอแล้ว จะไม่รั้งบอกเธอไม่ให้ไป

เข้าใจแล้วว่ารักเราไม่เหมือนเก่า

ยอมกลับไปเหงา ไม่มีเราอย่างเดิมข้างๆ กาย

ได้แต่ทำใจและรับความเปลี่ยนแปลง

ไม่อาจจะรักกันต่อไป ถึงวันจากลา

หมดเวลาแล้วที่มีให้กันต่อจากวันนี้

จบวันที่สองเราต่างมี ที่เคยผ่านมา

หมดเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้ว หมดแล้วจริงๆ

* คงไม่มีแล้วช่วงเวลาที่ดีที่ซึ้งใจ

เข้าใจแล้ว ว่าถึงวันต้องช้ำใจ

ทนสักแค่ไหน ก็ยังไม่เคยจะเพียงพอ

ให้เรามีวันที่มีกันต่อไป

** ไม่อาจจะรักกันต่อไป ถึงวันจากลา

หมดเวลาแล้วที่มีให้กันต่อจากวันนี้

จบวันที่สองเราต่างมี ที่เคยผ่านมา

หมดเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้ว หมดแล้วจริงๆ

( *,** )

หมดเวลาแล้วที่ฉันมีเธอ จบแล้วใช่ไหม

(ความจริงนี้ที่ปวดใจ ทำอย่างไรก็หมดทาง

ทุ่มเททุกอย่างก็ไม่มากพอจะเปลี่ยนใจเธอ

ต้องทนเห็นเธอจากไป ทำอย่างไรก็หมดทาง

ทุ่มเททุกอย่าง ก็มาถึงวันที่ไม่มีเธอ)

TAGS:

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ – ออฟ ปองศักดิ์

0
0
  

เพลง : จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ

ศิลปิน : ออฟ ปองศักดิ์

เนื้อเพลง :

รู้ตัวดี ว่าทำตัวไม่เหมือนใคร

คิดอะไรก็พูดกันไป ไม่แครใครซะอย่าง

ทำตามที่สมองสั่ง ทั้ง ๆที่ตรงข้ามกับหัวใจ

ถามตัวเอง ว่าที่ทำไปเพื่อใคร

ประชดตัวเอง ทำร้ายตัวเอง อะไรที่ได้มา

มีแต่เสียน้ำตา สับสนและต้องหวั่นไหว

ต้องทรมาน ปวดร้าวไปทั้งตัวและหัวใจ

จุดอ่อนของฉัน อยู่ตรงที่หัวใจ

ที่ทำเป็นแข็งแรง ที่ฉันแสดง ที่แท้แทบขาดใจ

อยากได้ทั้งความรัก อยากได้คนเข้าใจ

ต้องซ่อนมันไว้ภายใน ไม่ใช่อะไร

ที่แท้นั้นหัวใจ มันอ่อนแอ

รู้ว่าเธอ ไม่ได้รักไม่สนใจ

ลึกลงไป ก็แทบละลาย ทำใจไม่ได้

ทำเป็นเหมือนไม่แคร ที่แท้นั้นน้ำตาไหล

เจ็บไปทั้งใจ และหาคนเข้าใจไม่ได้เลย..

จุดอ่อนของฉัน อยู่ตรงที่หัวใจ

ที่ทำเป็นแข็งแรง ที่ฉันแสดง ที่แท้แทบขาดใจ

อยากได้ทั้งความรัก อยากได้คนเข้าใจ

ต้องซ่อนมันไว้ภายใน ไม่ใช่อะไร

ไม่ต้องการให้ใครรู้ ว่าภายในใจ รักเธอเพียงใด

และรัก………. ฮู ฮู่ ฮู้….ทั้งหัวใจ

TAGS:

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

เนื้อเพลง never say goodbye – Bon Jovi

0
0
  

เพลง : never say goodbye

ศิลปิน : Bon Jovi

เนื้อเพลง :

As I sit in this smokey room

The night about to end

I pass my time with strangers

But this bottle’s my only friend.

Remember when we used to park

on Butler street out in the dark

Remember when we lost the keys

And you lost more than that in my backseat, baby.

Remember how we used to talk

About busting out – we’d break their hearts

Together, forever.

Never say goodbye, never say goodbye

You and me and my old friends

Hoping it would never end

Say goodbye, never say goodbye

Holdin on we got to try

Holdin on to never say goodbye.

Remember days of skipping school

Racing cars and being cool

With a six pack and the radio

We didn’t need no place to go

Remember at the prom that night

You and me, we had a fight

But the band they played our favorite song

And I held you in my arms so strong.

We danced so close

We danced so slow

And I swore I’d never let you go

Together, forever.

Never say goodbye, never say goodbye

You and me and my old friends

Hoping it would never end

Say goodbye, never say goodbye

Holdin on we got to try

Holdin on to never say goodbye.

I guess you’d say we used to talk

About busting out

We’d break their hearts

Together, forever.

Never say goodbye, never say goodbye

You and me and my old friends

Hoping it would never end

Say goodbye, never say goodbye

Holdin on we got to try

Holdin on to never say goodbye

TAGS:

Monday, December 24th, 2012 เนื้อเพลง No Comments

ค้นหาเนื้อเพลงอื่นๆ