Tag Archives for เติ้ง ลี่ จวิน

เนื้อเพลง เหมยฮัว – เติ้ง ลี่ จวิน

00   Share เพลง : เหมยฮัว ศิลปิน : เติ้ง ลี่ จวิน เนื้อเพลง : เพลง : เหมยฮัว ศิลปิน : เติ้งลี่จวิน เนื้อเพลง : *梅花梅花满天下 愈冷它愈开花梅花坚忍象征我们 巍巍的大中华#看呀遍地开了梅花 有土地就有它冰雪风雨它都不怕 它是我的国花Back to *,#*Méihuā méihuā mǎntiānxià yù lěng tā yù kāihuāméihuā jiānrěn xiàngzhēng wǒmen wēiwēi di dà Zhōnghuá#kàn yā biàndì kāile méihuā yǒu tǔdì jiù … Continue reading

29. December 2012 by admin
Categories: เนื้อเพลง | Tags: | Leave a comment