เนื้อเพลง บุษบาเสี่ยงเทียน – 16 เพลง รวมฮิตต้นฉบับ

0
0
  

เพลง : บุษบาเสี่ยงเทียน

ศิลปิน : 16 เพลง รวมฮิตต้นฉบับ

เนื้อเพลง :

..เทียนจุดเวียนพระพุท-ธา

ตัว ข้า บุษบาขออธิษฐาน

…เทียนที่เวียนนมัสการ

บันดาลให้ หทัยสมปรารถนา

ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า

ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู

ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่

ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน

…อ้า องค์พระพุท-ธา

ตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน

…ข้าสวดมนต์ขอพระพร

วิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานี

รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่

ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา

ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า

รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ ตั้งใจ

อ้า องค์พระพุทธา

ตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน

ข้าสวดมนต์ ขอพระพร

วิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานี

รัก อย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่

ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา

ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า

รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ..


Wednesday, January 2nd, 2013 เนื้อเพลง

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

ค้นหาเนื้อเพลงอื่นๆ