เนื้อเพลง เพราะฉะนั้น – ชรัส เฟื่องอารมณ์

0
0
  

เพลง : เพราะฉะนั้น

ศิลปิน : ชรัส เฟื่องอารมณ์

เนื้อเพลง :

เมื่อฉัน นั้นทุกข์ แล้วใคร จะทุกข์ด้วย ถ้าฉัน มอดม้วย

แล้วใคร จะเสียใจ ถ้าฉัน โชคร้าย ผู้ใด จะเห็นใจ

ความรัก ความสนใจ มีบ้างไหม โปรดแบ่งปัน

เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร

ใครเล่า จะมาสนใจ อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง

เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร

ใครเล่า จะมาเห็นใจ อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง

แหละฉัน มีชื่อเสียง ผู้คน คงเข้ามาหา ล้อมหน้า ล้อมตา

ผู้คน คงสนใจ แหละฉัน เงียบเหงา ผู้คน คงห่างไกล

ความรัก ความสนใจ มีบ้างไหม โปรดแบ่งปัน

เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร

ใครเล่า จะมาเห็นใจ อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง

เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร

ใครเล่า จะมาสนใจ อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง

.

เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร

ใครเล่า จะมาเห็นใจ อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง

เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร

ใครเล่า จะมาสนใจ อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง


No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

ค้นหาเนื้อเพลงอื่นๆ