เนื้อเพลง มะเมี๊ยะ – จรัล

0
0
  

เพลง : มะเมี๊ยะ

ศิลปิน : จรัล

เนื้อเพลง :

C(พูด)…..

เรื่องมันหกสิบปี๋มาแล้ว

เจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้สิบห้าปี๋

เจ้าป้อก็ส่งไปเฮียนหนังสือ

ตี้เมืองมะละแมงปู้น…

ก็เลยเป๋นเรื่องของก๋ำของเวรเขา

..(ร้อง)มะเมี๊ยะ เป๋นสาวแม่ก้า

คนพม่า เมืองมะละแมง

งามล้ำ เหมือนเดือนส่องแสง

คนมาแย่ง หลงฮักสาว.

มะเมี๊ยะ บ่ยอมฮักไผ

มอบใจ๋ ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้า.

เป๋นลูก อุปราชท้าว เจียงใหม่

.แต่เมื่อ เจ้าชาย

จบก๋าน ศึก ษา

จ๋ำต้อง ลาจาก มะเมี๊ยะไป.

เหมือนโดน มีดสับ

ดาบฟัน หัวใจ๋

ปลอมเป๋น ป้อจาย หนีตามมา

..เจ้าชายเป๋นราชบุตร

แต่สุด ตี้ฮักเป๋นพม่า

ผิดประเพณี สืบมา

ต้องร้าง ลา แยกทาง


Tuesday, December 25th, 2012 เนื้อเพลง

TAGS:

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

ค้นหาเนื้อเพลงอื่นๆ